BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Thursday, August 13, 2009

Indahnya ISLAM..

Perempuan dalam peradaban Babylon dan Syria dizalimi dan dihinakan dengan cara yang sama seperti perempuan- perempuan dalam peradaban kuno yang lain.Tradisi dan upacara- upacara ritual keagamaan mereka terbukti telah mengabaikan keberadaan perempuan dan peranan sosialnya. Kesimpulan ini telah diambil setelah mengkaji berbagai kitab sejarah kuno yang melukiskan berbagai tahap yang berbeza tentang kehidupan perempuan. Perempuan muda adalah milik ayahnya dan ketika dia mengalami masalah kewangan, dia akan memaksa anak perempuanya prostitusi(Will Durant:234). Sekiranya perempuan itu sudah menikah, maka pernikahan itudianggap sebuah lelongan.Hukum pada waktu itu meletakkan bahawa sesiapa sahaja yang mempunyai anak perempuan yang sudah cukup umur untuk dinikahkan maka harus dibawa ke tempat atau pasar di mana para laki- laki berkumpul setahun sekali. Petugas lelongan akan memberikan cirri- cirri umum dari setiap perempuan dan akan menjual mereka satu demi satu, iaitu petugas lelongan akan memuali dengan seorang perempuan yang paling menarik untuk mendapatkan harga yang tinggi dan akan menjual mereka dengan syarat si pembeli akan menikahinya(Wiiliam Durant:232)

. Selain itu, hukuman yang berlaku adalah sangat tidak adil bagi seorang perempuan. Hukum menetapkan bahawa jika seorang laki- laki memukul seorang gadis dan kemudian dia mati, maka laki- laki tidak akan dihukum . Sebagai gantinya, maka anak perempuan dari silaki- laki itu akan dihukum matiPerempuan juga selalu dibebani dengan berbagai pekerjaan . Oleh kerana itu, ia akan menghabiskan kehidupannya yang berpanjangan terhadap suami dan mengurus rumah. Antaranya , mereka terpaksa pergi mengambil air di sumur, atau sungai. Mereka juga dikehendaki menggiling jagung, membuat adunan, membakar roti dan menguruskan rumah.Namun mereka diberi kebebasan untuk bergerak, walaupun tanpa izin suaminya.Bagi kaum perempuan kelas atasan pula, mereka tinggal dibahagian rumah yang terpisah dan apabila hendak keluar rumah, mereka dikawal oleh para penjaga atau pelayan. Bagi perempuan dari kelas social yang rendah mereka ini dianggap sebagai mesin untuk produksi bayi, terutama jika mereka tidak memiliki mas kahwin atau warisan yang diperolehi daripada orang tuanya adalah sedikit, dalam keadaan ini mereka diperlakukan tidak lebih baik dari pelayan dan budak (Will Durant:234)

Bangsa Babylon juga mengizinkan hubungan seks pra- nikah tetapi sangat keras dalam hal menjaga kesetian isteri terhadap suaminya.Perempuan akan dihukum berat bahkan dihukum mati jika didapati melakukan penzinaan.Jika seorang perempuan yang sudah berkahwin, dituduh berzina maka perempuan tersebut akan terus dilemparkan ke dalam sungai untuk menyelamatkan kehormatan suami walaupun tanpa bukti atau saksi. Namun begitu, sebelum pernikahan mereka bebas menikmati kebebasan seksual yang mutlak.Bangsa Babylon juga tekenal dengan tradisi yang memalikan yang dikenali sebagai “pelacuran sakral”. Ia menghancurkan martabat dan kemanusiaan kaum perempuan. Kaum perempuan Babylon harus tidur di “Kuil Bunga” dan harus melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang sama sekali asing baginya. Perempuan kaya, kerana martabatnya tinggi berbanding perempuan lain, mereka tidak mahu bercampur dengan perempuan lain. Mereka ini akan duduk di kuil dengan mengenakan mahkota.Pra laki- laki akan berjalan mengelilingi mereka dan masing- masing akan perempuan yang disukainya.Perempuan tidak boleh meninggalkan kuil sehinggalah ada seorang laki- laki yang memilih mereka dan melemparkan perak ke pangkannya dan melakukan seks dengannya.

Hak- hak positif yang diberikan kepada perempuan di pusat- pusat perdagangan di Babylon adalah hak untuk memiliki harta kekayaan sendiri, menikmati kekuasaan penuh untuk mengatur wang sendiri dan mendapat warisan.

Peradaban Mesir

Wanita pada zaman Mesir adalah berbeza dengan wanita pada peradaban yang lain.Mereka dihormati dan dihargai. Dalam peradaban Mesir, bangsa Mesir mempercayai wanita dalam hal negaranya.Mereka mampu menguasai Mesir secara individu atau kolektif. Wanita mereka menyusun undang- undang, mengadakan hubungan luar negeri. Bangsa Mesir membuat patung- patung untuk mngenang kebesaran, kekuatan, dan ketinggian martabat mereka.

Perempuan juga turut menambah belanja keluarga apabila dipersetujui pada saat bernikah.Mereka membuat keputusan sendiri mengenai anak- anak dan urusan rumah tangganya. Jika suami meninggal, Wanita akan mengambil alih tanggungjawab pemeliharaan anak- anaknya sampai usia yang tertentu, dan mempunyai hak sepenuhnya untuk mengurus keluarga, bahkan dalam hal hubungan keluarga mahupun pemerintahan.Status perempuan tetap demikian kecuali apabila Negara berada dalam pergolakan mahupun peperangan. Namun begitu, perempuan berhak untuk mendapatkan statusnya kembali setelah Negara aman kembali.

Dalam risalah Tunhafah Ahmad as- Sa’id Handusah beliau mengambarkan bahawa semua pahatan dan lukisan memberikan kesan yang besar tentang hubungan keluarga yang kuat. Ada yang mengambarkan tentang kehidupan di dalam rumah, perempuan bekerja di lading bersama suami, atau seluruh keluarga pergi berburu atau berjalan- jalan.Selain itu, gambaran tentang isteri yang sedang menghibur suaminya atau beribadah bersama suaminya.

Kaum Firaun memuja dan menghormati perempuan kerana menganggap bahawa wanita penting dalam meneruskan kelangsungan hidup, pengembang zuriat keturunan, dan penyatuan bangsa.Orang – orang bijak juga mnunjukkan bahawa bangsa Mesir sangat mencintai dan bersikap baik dengan memberikan kehidupan yang bahagia dan menyenangkan. Batah Hatab berkata: “Cintailah dan berbuat baiklah kepada isterimu dan nafkahilah mereka. Minyak dan wangi- wangian adalah ubat bagi tubuh mereka. Bahagiakanlah hati mereka di sepanjang hidupnya. Dia benar lading yang subur bagi suaminya.”

Didalam risalahnya, as –Sayed menulis dalam judul “kewajiban perempuan terhadap suaminya” bahawa perempuan Mesir adalah isteri yang patuh, ibu rumahtangga yang sempurna dan ibu yang ideal. Hal ini bias dilihat dalam berbagai pahatan dan naskah kuno yang ada.Isi naskah tersebut menggambarkan rasa hormat seorang isteri terhadap suaminya dan perasaan bahawa suami adalah tuannya. Dia akan menghias rumah dan suami akan datang pada malam hari dan mendapati isterinya telah siap menuangkan air, membasuh tangannya, dan menyajikan makanan yang disediakan oleh mereka sendiri.

Menurut salasilah keturunan, garis keturunan anak- anak ditentukan melaui jalur ibunya yang amat dihargai oleh seluruh keluarga, walaupun keturunan secara patrilineal juga tersebar luas.Mungkin ini adalah gagasan orsinil tentang keibuan.Walaupun kaum perempuan mempunyai status yang tinggi dalam hal perwarisan dan peluang naik takhta namun keutamaan adalah lebih terhadap kaum lelaki. Hak penaikan untuk naik takhta adalah sekiranya tidak ada ahli waris daripada kalangan laki- laki.Hukum ini dibuat pada 3000 SM. Menurut catatan sejarah, terdapat 5 ratu dan 470 raja dikalangan raja- raja Mesir.

Walaupun drajat adalah tinggi, namun hokum juga mengharuskan perempuan tunduk kepada peraturan- peraturan yang berlaku.Hukuman mentapkan adlah dilarang untuk menyentuh wanita yang sedang dalam nifas. Ia dikurung di tempat yang khusus yang disebut “Hariri”. Selain itu, hubungan seksual di luar nikah dianggap dosa besar dan perempuan yang melakukan hubungan seksual haram itu akan dihukum mati.Pada kenyataanya, hukuman tersebut tidak berlaku adil, kerana perempuan dihukum mati namun begitu kesetiaan terhadap suaminya diragukan.

Status perempuan Mesir dipandang tinggi dalam Peradaban Mesir selama berabad- abad, tetapi mulai memburuk apabila berada di bawah pengaruh peradaban Yunani.Mereka mulai mempercayai bahawa tubuh manusia umumnya dan kaum perempuan khususnya adalah fitnah dan menolak perempuan merupakan kearifan yang agung.Pemikiran Romawi ini tersebar ke Mesir dan merosakkan semua yang sudah sedia wujud dalam masyarakat Mesir


0 comments: